دختربچه

چقــــدر از دیدنــــت خوشـــحـــــالُ شـادم
توو ایــــن مــدت چـــــقدر تـــــغــیر کــــردی
مــــنـــم تغــــــــیر کــــردم تـــــــو نبـــــودت
مــــنُ بدجــــوری عشـقم پـــــیــــر کــردی

چقدر خوشحالم از اینـــکه مــن امــــــــروز
توو آغوشت یــــه دختـــــــــــــر بچــه دیدم
درست وقتی کــه حــــرف از بچه میــــشد
میگفتی بِت یـــــه دخـــــتر بچـــــــه میدم

توو دستت حلقه ای کـه هست واسه من
یـــه جورایـــــی مثـــــه حــــــلقـــه ی داره
توو رویــــام مــــــــــادرِ دخــتـــــرکِ مـــــــن
الـــان از یکـــــی دیـگــــــه بــــچــــــــه داره

چقـــــــدر خـــوشحالـم از ایـنکه مثــه من
نخــــوابـــیــــدی شبــــــا بـــا بیقـــــــراری
چقــــدر خوشــــــحالم از ایــنکه تو خوبی
تو خوب باشی مــــــنم خـــــوبم خـدایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/104411کپی شد!
570
۱
۱