وای وای یه بچه (کودکانه )

وای وای ؛
یه بچه ؛
دست زده به ظرف داغ
وای؛ وای؛
میسوزه ؛
دستش ؛
خبر داد کلاغ..!!!

غار ؛غار؛
کلاغه ؛
مواظبه اون بالا
روی درخت
نشسته ؛
اون بالا روشاخه ها

بچه هارو میبینه
که گاهی بی طاقتن
دست به آتیش میزنن
یه کمی بی دقتن (دقت هستن)

تا برسه مامان جون
دست نزنی به کتری

دور واستا داغه کتری
فاصله تا ..؟ فاصله تا..؟

فاصله تا ..یه متری !!!

نری برای گرما
نزدیکی بخاری

بخاری داغه جونم
مگه خبر نداری ؟

یه وقت هوس نکن که
دست بزنی به اوطو

داغه باید بدونی
اسباب بازی نیست که تو

بری سراغ چیزی
که داغه داغه داغه

دلواپس تو میشه
اونوقت آقا کلاغه ..!

وای وای
یه بچه ..
دست زده به ظرف داغ ..
وای وای میسوزه دستش خبر داد کلاغ #آزاده ربانی

1302
۷
۶

مطالب پیشنهادی