دارم راه میرم

دارم راه می‌رم که یادم بمونه هنوزم باهامه
دارم راه می‌رم که یادش بمونه چِقَد پا به پامه!

تموم مَحلّو به عشق تو هر روز نفس می‌کشیدم
اگه تو نبودی من از زنده بودن که دَس می‌کشیدم

چقد حیفه اینجا کسی نیس که چشماش دو دریاچه باشه
می‌دونی که جز من کسی نیس برای تو دَس پاچه باشه!

کجا موندی آخه که الان یه هفتَس که بارون می‌باره
چرا موندی آخه که هیشکی نباشه برات چتر بیاره؟

همینجوری می‌شه که می‌گن یه دیوونه شهرو می‌گَرده
و با پُرسوجوهاش همه عابرا رُ بازم عاصی کرده

https://www.academytaraneh.com/104349کپی شد!
458
۴
۱