مردن انتحاری…

دارم ب بن بست میرسم
تو این خیال لعنتی
زندم ولی،چه زندگی
زندگی با چه قیمتی؟؟

از صب که بیدار میشم و
تا شب که وقت خوابمه
هرچی که سگ دو میزنم
واسه یه لقمه نون کمه…

انگار که تقدیر منو
وقتی خدا رقم زده
واسه یه عده بیشتر و
واسه یه عده کم زده…

وقتی بهشت و میگنت
تو اسمون فراریه
سهم و من وامثال من
مردنِ انتحاریه…

با چه زبونی بت بگم
که بقض واژه نشکنه
زندگی به سبک شما
حق مسلم منه…

نه بمب هسته ای میخوام
نه زندگی به شرط غم
بهشتمم مال شما
این حقمه، بزار بگم..‌.

بزار بگم تا که نگن
سکوتم از رضایته
صداقتی نیست این روزا
هر جا بری صدا قطه‌‌‌…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/104328کپی شد!
524