مجازات

به حکمی که صادرکنی راضی ام

نمیخواد مجازاتمو کم کنی

اگه عاشقی کار دیوونه هاس

نمیخوادمنو هرگز آدم کنی

توهرقدرمیخوای عذابم بده

محاله ازاین عشق دلسردشم

من این دردوباجونو دل میخرم

زمین میخورم تایه روزمردشم

عذابم بده تاکه آروم شی …

من هردردی باشه به جون میخرم

واسه اینکه این عشقو ممکن کنم

ببین حاضرم ازخودم بگذرم

شکنجم کن اماکنارم بمون

همین که توباشی برام کافیه

چجوری تصورکنم بی توام

نبودت یه کابوس طولانیه

توبااینکه میدونی دیوونتم

ولی بازدستامو پس میزنی

منوتوجهان خودت غرق کن

تویی که تموم جهان منی

به حکمی که صادرکنی راضی ام

نمیخوادمجازاتمو کنی

اگه عاشقی کاردیوونه هاس

نمیخوادمنو هرگز آدم کنی

«مجازات» باصدای مسعود سعیدی

ترانه سرا:مرتضی سعیدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: