فرقی نداره چند شنبه اس

وقتی قراری نیس با تو
وقتی از اینجا رفته باشی
تقویم معنایی نداره
اینکه کجای هفته باشی

فرقی ندارن روزها تا
دنبال تاریخی نگردی
ساعت چه بی مفهوم میشه
وقتی نمیگم دیر کردی

هرم نفس هاتو که بردی
تنها زمستون مووند یادم
افتاد دلسردی به جونم
تکرار میشد انجمادم

“هنوزم نخوابیده ساعت ولی
به رووم بسته شد چشمای روزگار
بدون تو از دست میره زمان
یه روز و یه سال و یه عمر آزگار”

به روزهای دوری تو
به این شبا بی اعتمادم
فرقی نداره چند شنبه اس
وقتی تورو از دست دادم

برگرد شاید پر بگیرن
از آسمون ابرای تیره
شاید که تقویمم دوباره
امسال تحویلم بگیره
…………………………….
محمد قاسمی (شاهد)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: