بی قرارم

چند شبه بی قرارم دلم بهونه گیره
دلم میونِ موهات زندونی و اسیره
همون نگاه اول شدم اسیر دامت
تمومِ زندگیم و یه جا زدم به نامت
تو تنها آرزومی رو این زمین خاکی
تو حس نابِ عشقی خیلی زلال و پاکی
یواش یواش نگاهت تموم زندگیم شد
خدا میدونه عشقت عشق همیشگیم شد
دنیا میشه به کامم وقتی داری میخندی
نمی شه باور که دل به کسی ببندی
یه رَد پای ساده تو ساحل نگاهم
مونده ازت که اینجورعاشق و چش براهم
تو تنها آرزومی رو این زمین خاکی
تو حس نابِ عشقی خیلی زلال و پاکی
یواش یواش نگاهت تموم زندگیم شد
خدا میدونه عشقت عشق همیشگیم شد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

519
۳