زخم دل

همیشه منتظر بودی
که بی خدافظی بری
کجای زندگیت بودم
نمیدونم کجا میری

بدونه من میخوای بری
آهسته کن قدم هاتو
با این دلی که زخمیه
دیگه نمیرسم به تو

میری میزاری تنها شم
دل تو مال من نبود
کسی که نزدیکت بشه
کنار میزاری خیلی زود

نگاه بی تفاوتت
یه خاطرس تو حافظم
نگاه آخرت میخواس
دیوونه تر بشم فقط

همش میگی مقصره
کسی که باخته قلبشو
منم میگم مقصری
که پس گرفتی حرفاتو

حقیقته دروغ تو
چه سخته واسم این روزا
من از خودم فراری ام
توام ازم فراری باش

تو آشنای قلبمی
غریبه با خودم نشو
بزار چشام نشون بده
چه قد دوست داره تورو

چه آدمی به غیر من
تورو واسه خودت میخواد
دروغ بگو دوسم داری
دروغ خوبه نه حرفه راس

از این نویسنده بیشتر بخوانید: