بارون

تو این هوای دلگیر

بارون نزن به شیشه

زخم نگاه لیلی

با گریه خوب نمیشه

 

تو خلوتی که دارم

با عکس خوب یارم

ساعات رفتنش رو

با بوسه میشمارم

 

سهم من از نگاهش

اشکای رو زمینه

ظلمه ولی گمونم

تاوان عشق همینه

 

بارون نزن به شیشه

بذار بخوابه این دل

شاید تو خواب و رویا

یه جوری حل شه مشکل

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/104080کپی شد!
618
۴
۲