بازی

یه وقتایی تو بازی
یه بچه هایی هستن
زود عصبانی میشن
وقتی برنده نیستن

وقتی ناراحت میشن
حرفهای زشت میزنن
هرچی تو دستشون هست
میندازن و میشکنن

بازی بهم میخوره
با داد و فریاداشون
بهونه میگیرنو
زشته چقد کاراشون

دوست نمی مونه کسی
با بچه ی بی ادب
باید که یاد بگیره
زودی بشه مودب

آی بچه های باهوش
باید اینو بدونین
اگه مودب باشین
پیروز هر میدونین

اگه ناراحت شده
دوستمون از کار ما
بخوایم ما رو ببخشه ،
خوب باشه رفتار ما

مهارت های زیاد
از بازی یاد بگیریم
بعد از شکست تو بازی
ازش ایراد نگیریم

بازی فقط یه درسه
برای زندگیمون
باید که دقت کنیم
خراب نشه دوستیمون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/104062کپی شد!
996
۸
۲