نگاه(;کاندیدای مسابقه دکلمه)


من ،تو این ماجرا بی تقصیرم

تو خودت گفتی پشتمی ،مسیرم

حالا این مسیر،این من،این تو

فقط نگام این دفعه به بزرگی، تو

میخوام ازت ایندفعه با یه دنیام

حرفامو حتما میفهمی، چشمام؟

هیچ وقت دلمو این طوری ندیدم

تا صداتو شنیدم ،از خوابی پریدم

کاشکی امشبم مثه هرشبم

توی خوابم چشاتو ، ابری ببینم

تو بگی ،اون چیزا که  هیچ وقت نشنیدم

وا کنی درای ابهامو،روی قلبم.

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: