عینک (کودکانه)

چشمای خوشگل تو ..
یه وقتا عینک میخواد ..

عینک بچگونه ..
چقد به چهر ه ت میاد..

تا هر زمان که دکتر ..
گفته عینک بذاری..

عینکو از رو چشمات ..
یه وقتی ورنداری ..!

شاید یه روزی خودت ..
شدی یه دکتر خوب..

شدی یه چشم پزشک ِ..
ماهر و خوب و محبوب ..

پس حالا عینکو از ..
چشم خودت دور نکن ..

با عینکم تو خوبی ..
فکرای ناجور نکن ..!

2407
۱۳
۴