خاطرات خیس

با دریا هزار و یکی خاطره
کناره تو واسم تداعی میشه
رو موج موهای طلاییت هنوز
یه عاشق داره عکسشُ می کشه

یه عاشق که تا اسمتو میشنوه
تپش های قلبش به تو میرسه
نگاهش بهت خیره میمونه و
تو می مونی و حجم یک حادثه

چقدر تا رسیدن به این زندگی
قدم هامونو یک به یک خط زدیم
روی ساحل دنج دریا کنار
واسه زندگی مثل هم میشدیم

به تو تکیه کردم از این روزگار
رو شن های ساحل نوشتم بمون
تو موهاتو واکردی و موج زد
چه حال و هوایی شده سهممون

با دریا هزار و یکی خاطره
داره لحظه هامو بغل می کنه
چه ماهی بشه ماه عاشق شدن
با تو هر محالی دیگه ممکنه

ستاره ستاره تا این ما شدن
بهم وسعت کشف دریا بده
واسه لمس مروارید تو دلم
منو تو دل هر صدف جا بده

https://www.academytaraneh.com/104023کپی شد!
1029
۸
۳