بت شکسته

تو میری ولی من شبیه همیشه م
نه می میرم از غم نه دیوونه میشم

تو میری ولی زندگی برقراره
بتی که شکسته پرستش نداره

تو تصمیمت اینه که تنهام بذاری
نمیخوام که حتی دلیلی بیاری

برو من میگم تو مقصر نبودی
میگم من بریدم تو حاضر نبودی

میگم من به خوشبختی عادت نداشتم
میگم واسه عشقش لیاقت نداشتم

بخوای هدیه هاتم واست پس میارم
ازین بیشتر از تو توقع ندارم

نتونستی عشقو تو چشمام بخونی
تو عاشق نبودی که عاشق بمونی

برو من به فکر یه دنیای تازه م
میخوام زندگیمو از اول بسازم

نه بد میگم از تو نه اشکاتو میخوام
فقط دیگه جایی نداری تو دنیام

توی خاطراتم می مونی همیشه
تو خوش باشی چیزی ازم کم نمیشه

بابک سلیم ساسانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: