من و خـــــــــــــــــونه….

من و خونه

می دونم به گریه آلوده شدی
از من و طعنه هام آسوده شدی
می دونم حق داری از پیشم بری
از من و این خونه آزرده شدی

تو شکوه ناز یک ستاره ای
می دونم تو آسمون یه کاره ای
حالا من به خط پایان رسیدم
تو برام شروع یک دوباره ای

من و این خونه بهت دل بستیم
آره راحت دلت و می شکستیم
به امید مهربونیت بانو
من و خونه چش به راهت هستیم.

https://www.academytaraneh.com/10398کپی شد!
1000
۶۴