سلام (کودکانه)

سلام بازم صبح شده
چه صبح ِ دلپذیری

حالا که میخوای پاشی
یهو بهونه نگیری !

سلام بکن به مامان
بگوسلام بابا جون

وقتی پامیشی از خواب
توو تختخوابت نمون

مسواک و شونه .. یاللا
یاللا پاشن بچه ها

صبحونه حاضرشده
بازم نخوابی حالا

958
۲۶
۹