مرثیه ی گنجشک

مرثیه ی گنجشک

شـــده غـــمــناک تـریـن،  نغمه ی باران باشی؟

یا شبیه ِ تن ِعریان ِ خـیـابـان باشی ؟

شده کنجــشـک شوی سنگ به بـالـَت بزنند؟

باز  با پــای ِ شَـلـَـت  ، کـبـک خرامان باشی

شده فریــاد شود قـلـب و زبــان و  روحـت؟

 مــُهـر بـر لـب زده هـمصـحـبت ِ هـذیـان باشی
 

به همه عـشـق بـورزی و بـگـویـی جـــانــم!

دائــم از مـردمِ  بــی رحــمْ ،  گــریــزان  بـاشـی؟

شــده چــون صــافــی و یــکــرنـگ  ، فــریـبـت بـدهــنـد
 

مـثـل یک شـیـشــه ی بـی رنـگ   ، نـمـایـان باشی

هـمـه ی عـمـر بـه دنـبـال کــمـی آرامـش

دل بـه دریــا بـزنـی ، جــرات طــوفــان باشی

*******

می شود نـغـمـه ی دلـتـنـگــی  بــاران بشوی

می شود لـــُخـت تـریـن سـروِ   خـیـابـان بشوی

دل گـنـجـشـکـیِ  احســاس تو صــدپــاره شود

می شود حــس  دل   کــبـک خـــرامـان بشوی

می شود حـنـجـره ات را بِــکُـــشــی با فــریــاد

 تـشـنـه ی درد دل و  طـُــعــمــه ی هـــذیــان بشوی

می شود عــشــق بــورزی و بــســوزی هـر دم

آنــقَـــدَر ســخــت کــه از عــشــق،  گُــریــزان بشوی

از خـودت خــسـتـه شـوی از قـفــســت،  از روحــت

سـخـــت بـیـزار از ایـن  حـس ؛… کـه نـمـایـان بشوی.

قَـــدرِ  یـک شــعـر بـه آارامـش  قـلـبـی  نـرسـی

در عوض ، شـاعـری از تـیـره ی طـوفـان بشوی

بـشـکنـی خـورد شـوی بـی کـس و رنـجـیـده شوی

بــاز بـا ایـن هـمـه آشـفـتـگـی انـســان بــشــوی

فریبا سید موسوی ( رها )
@rahaa_musavi

#فریباسیدموسوی_رها

IMG_20160726_185922

https://www.academytaraneh.com/103921کپی شد!
6352
۶
۷