قرآن

قرآن دوست بچه هاست

یه دوستِ خوب و زیباست

توو زندگی بهترین

راهنمای راه ماست

بیان اون شیرینه

حرفاش به دل میشینه

قصه هاش آموزنده

شیوا و دلنشینه

دلش خونه ی نوره

از تاریکی به دوره

هر کی با قرآن توی

زندگی جُفت و جوره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

مطالب پیشنهادی