خسته شدیم…..

 

خسته شدیم …چقد گناه

آخه چقد…دله سیاه

 

چقدره موندن تو قفس

خسته شدیم..چقد هوس

 

آخه چقد زخم زبون

طعنه زدن به این و اون

 

چقد شبای بی فروغ

خسته شدیم..چقد دروغ

 

آی آدما آی آدما

خسته شدیم ما بخدا

 

عمر ماها خیلی کمه

آخه چقد خوبی کمه

 

بیایید فقط واسه یه بار

پر بکشیم ازین دیار

 

قفل قفس رو بشکنیم

از بدیا دل بکنیم

 

 

https://www.academytaraneh.com/103806کپی شد!
593
۲
۱