احساس

  1. ی حسی دارم اینروزا
  2. تو میفهمی چیه حالم
  3. تو ارومی کنار اون
  4. من از این درد بیزارم
  5. تو بد کردی به احساسم
  6. منم این حسو میشناسم
  7. ک هر دردی ک میبینم
  8. سزای قلبو احساسم
  9. هنوزم پیش چشمامه
  10.  همون روزای تنهایی
  11. میدونم میشه از چشمات
  12. بخونم ک دوسم داری
  13. میدونی با تو هر لحظه
  14. ی رویا بود تو خواب من
  15. تو نیستی بی تو میمیره
  16. همون حسی ک بهم دادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: