سوتِ قطار

ما رُ جدا کردن / ریلایی از آهن / توی سرم سوته / از آخرین رفتن
رو شیشه‌ی کوپه / چشمات می‌چسبه / بُهتِ نگاه تو / سرتاسرش نصبه
وزن قطار امروز / بدجوری سنگینه / رویای بعد از تو / با دود تزئینه
پُر می‌شه پلکام از / بغضی که رم کرده
سَر می‌ره اشکام از / چشمِ ورم کرده
یک در میون نبضم / در حال کوبیدن / می‌گی خداحافظ / خم می‌شه روحِ من!
پُشتم به خطِّ سرخ / با عینک تیره / همراهِ را آهن / ایسگاه هم می‌ره!
بعد از تو قلب من / سرتاسرش حجله‌س! / کلاً نفس تنگه / توو این هوایِ پَس
پُر می‌شه پلکام از / بغضی که رم کرده
سَر می‌ره اشکام از / چشمِ ورم کرده
افکار من ناجور / روی لبم سیگار / پامو فلج کرده / احساس لاکردار
حال و هوام ابره / دود و دمم قاطیش / بی شعله می‌سوزم / بی شعله‌ی آتیش
ما رُ جدا کردن / ریلایی از آهن / روی لبم سوته / از آخرین رفتن…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

476
۳
۲