(املای عشق)

برام زندگی مثل املا شده
پر از واژه هایی که سختن برام
همیشه می افتم من از عشق تو
نگاهم کنی میره یادم سلام

نه دل مونده نه طاقت زندگی
دارم رد میشم باز بی تبصره
بزار من بمونم تو زندون تو
تو آزاد باشی برام بهتره

همیشه مشق شب
صدای هق هقه
ازت نمیبره
دلی که عاشقه

نمی رسه کسی
چرا به داد من
شکسته مثل دل
نوک مداد من

نمیشه حسابی نفهمم تورو
نمیشه مرورت کنم سرسری
تو رویای ذهن علیل منی
تو از نمره بیست بالاتری

تو این دل که دارم چه جور جاشده
تمام غم و غصه هام خط به خط
یه درسی گرفتم من از زندگی
فقط برد و باخته درست و غلط

همیشه مشق شب
صدای هق هقه
ازت نمیبره
دلی که عاشقه

نمی رسه کسی
چرا به داد من
شکسته مثل دل
نوک مداد من

 

هدایتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: