دعای من اگر قصد اجابت داشت می ماندی

نهال عشق بادام محبت داشت می ماندی
و این رویا فقط با تو حقیقت داشت می ماندی

به من گفتی دعا کن تا فراموشم کنی شاید
دعای من اگر قصد اجابت داشت می ماندی

نگو تسلیم قسمت باش وقتی خوب میدانی
اگر این زندگی قدر عدالت داشت می ماندی

برای زخم هایم خاطراتت مرهم است اما
کجای سینه ام درد جراحت داشت می ماندی

پس از تو خانه ام مانند یک مرداب خواهد شد
همین مرداب. دریایی صلابت داشت می ماندی

احسان بهمدی

۱۳۹۵/۳/۱۵

از این نویسنده بیشتر بخوانید: