طاقت بیار

پشت منو خالی نکن

تو این روزای خستگیم

نشو رفیق نیمه رام

آهای شریک زندگیم

 

حالا که دلخورم از این

زمونه و از آدماش

تو دیگه بدترش نکن

نمک رو زخم من نپاش

 

نگو ازم خسته شدی

ساده ازم تو دل نکن

تموم دلخوشی من

حرف جدایی رو نزن

 

قرارمون بود بمونیم

تا آخرش کنار هم

نه اینکه تنهام بذاری

بمونم با یه دنیا غم

 

غصه ی  چیرو می خوری

تو هستی و جون منی

با اینکه بشکنم خودم

نمی ذارم تو بشکنی

 

بمون کمی طاقت بیار

روزای بهتر میرسه

اینجوری که نمی مونه

عمر غمم سر میرسه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: