دیگه دیره

ساده منو شکستی

ساده ازم بریدی

چه ساده دل سپردم

نخواستی و ندیدی

 

نخواستی که ببینی

بی تو چیا کشیدم

بعد اینکه تو رفتی

از زندگی بریدم

 

تمومِ لحظه ها که

بدون تو گذشتن

حسرت روزایی شد

که رفت و برنگشتن

 

یادته بار آخر

با خنده بِم چی گفتی

گفتی محاله حتی

به یادمم بیفتی

 

برگشتی حالا چی شه

از عشقت دست کشیدم

با اینکه سخت بود اما

به آرامش رسیدم

 

تقاص چیو دادم

هنوزم گیج و گنگم

نمی دونم که با تو

یا با خودم تو جنگم

 

فقط می دونم اینو

که دیگه خیلی دیره

شکسته های قلبم

با دستات خو بگیره

 

دیگه برو از اینجا

نمی خوام که بمونی

این همه وقت نبودی

بعد از اینم میتونی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: