لایک می کنیم

زیبا و زشت، ما همه را لایک می کنیم
از ما نپرس این که چرا لایک می کنیم

زحمت کشان عرصه ی صلحیم، چون که ما
اخبار جنگ و فاجعه را لایک می کنیم

متن ِ شما اگر که دو خط بیشتر شود
ناخوانده در کمال ریا، لایک می کنیم

زشتید و بدقواره ولی با وجود این
با فحش زیر لب به شما، لایک می کنیم

این صفحه ها همیشه پر است از گدایِ لایک
ما هم برای دفع بلا لایک می کنیم

وقتی سوال می شود از ما شبیه جغد
یا خیره می شویم و یا لایک می کنیم

بی هیچ علتی به ” مسی ” فحش می دهیم
بعداً به یاد توپ طلا لایک می کنیم

تا صبح با دهان کف آلود و چشم سرخ
در حالتی شبیه کُما لایک می کنیم

آن جا که لازم است ببینیم و بشنویم
مانند کور و ناشنوا لایک می کنیم

حل می شود مسائل مردم بدون شک
وقتی وزیر خارجه را لایک می کنیم

از شاهنامه تا تن لختِ زنی عرب
بنگر که از کجا به کجا لایک می کنیم

مطلب نوشته اند که ما با تمدنیم
ما هم به یاد خاطره ها لایک می کنیم!

انگشت شست دست به معنای دیگری است
شاعر دروغ گفت که ما لایک می کنیم

#بابک_سلیم_ساسانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

مطالب پیشنهادی