عروس رویاهای من …

تقدیم به یدونه همسر زندگیم که همه ی وجودمه و خیلی دوسش دارم

 

دلم بی تو گرفته دلم بـــــــــــــا تو چه خوبه

عروس رویاهـــــــــــــــایم بیا تو به این خونه

خونه ای که ساختم از دل و جونم واسه تو

از صمیم قلـــــبم می خوام بخونم واسه تو

 

بخونم از اون راه رفتنت و نـــــــــــاز و ادات

نمی دونی که برده دلمو طرز نگـــــــــــات

بخونم از اون خوشــــگلی و سرخی لبات

بخونم من از اون لـــــــطافت و زنگ صدات

 

بیا بمون تو پیشم تویـــــــــی چراغ خونم

بیا می خوام بخونم تویی عــــــــزیز جونم

تو ای عـــــــــــــزیزترینم بیا با هم بخونیم

همیشه و تا ابــــــــد کنار هم می مونیم

 

در جواب این شعر همسرم متن زیر را برایم نوشتن :

 

 یه آقایی دارم
 که وقتی ناراحت میشم دلش می گیره
 یه آقایی دارم
 که وقتی اخم می کنه هم ازش می ترسم هم دلم واسش ضعف میره
 یه آقایی دارم
 که وقتی می خنده دنیا مال من میشه
 یه آقایی دارم
 که وقتی دلش می گیره نمیذاره من بفهمم که یه موقع من ناراحت بشم
 یه آقایی دارم
 که همیشه باهام مهربون بوده و مراقب قلبم بـــــــــوده
 من اخمای عشقمو با لبخندای کسی عوض نمی کنم
 من چشمای خوشگلشو می پرستم
 من عاشق مهربونیاشم
 عاشق وقتیم که می فهمم تکیه گاهی دارم که عشق منـــــــه
 دنیام نمی دونم از خدا چطوری واسه داشتنت تشکر کنم
 همسرم تو همه ی دنیای منی و تا ابد کنارتم
 دوستدارم
https://www.academytaraneh.com/103462کپی شد!
737
۱