رنگ تو

احساس من هم گاهی از

چشمم تبلور میکنه

وقتی ک با تو بودنو

این دل تصور میکنه

حالا که اغوش من از

دنیای با تو پر شده

دلتنگی از این دلخوشی

از عشق ما دلخور شده

من با تو ارومم ببین

احساس من رنگ تو شد

ذکر تپش های دلم

هم ساز آهنگ تو شد

دل قرص من باشو ببین

دنیا به ما رو میکنه

این مرغ عشق حق طلب

با ماست که هو هو میکنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

589
۴
۲