تو نباشی

وقتی نیستی کی میگه دوستم داره
در کنارم کی میشه هم نفسم
بدون تو کی میشه هم بغض من
تو نباشی کی میشه همه کُسُم

دستای کی میشه بهونه ی من
واسه اشکهای رو گونه ی من
قلب کی میشه خونه ی من
جای امنه دلِ دیوونه ی من

عشق کی میشه گرمای من
تو فصلِ برفی شبهای من

وقتی نیستی واژه هام غمگینن
جای پرواز.. قفس می بینن

تو نباشی کی میشه خورشید من
دستای کی میشه.. امیدِ من

وقتی نیستی کی میره تو فالِ من
تو نباشی کی میپرسه از حالِ من

وقتی نیستی کی منو صداکنه
با گرمی لهجه ی بارونی
مثل دوران خوش بچگی
تو گوشم بگه تا ابد می مونی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: