گریه امونم نمیده

**
گریه امونم نمیده
هیچی آرومم – نمیده
باده جوابم نمیده
افیون قرارم نمیده
**
بریده ام – بریده
شکسته ام- شکسته
تنهایه کوچه هایم
تنهایم و دل خسته
**
دل خسته ام- دل خسته
دل خسته و شکسته
آواره یه جنونم
مجنونم و دل خسته

میگریم در درونم
میسوزم از درونم
به ظاهر همه شادم
ولی گریه درونم
**
تب دارم و میسوزم
با درد خویش میسازم
درد و غم و در وجودم
در غم و درد میسوزم
**
هزار و یک ترانه
دفتر سوم(هجر)
حسن بذرگری(آیین نیشابوری)
توضیحات: سرایش۹۵/۴/۵- بداهه- ناتمام- ویرایش اول۹۵/۴/۸

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی حسن بذرگری(آیین)

حسن بذرگری هستم با تخلص ادبی (آیین) عاشق ادبیات و به ویژه ادبیات فارسی و ترانه یرایی - خودم را شاعر و ترانه سرا نمی دونم همانطور که خیلی ها رو شاعر نمی دونم- بگذریم چرا- تاریخ قضاوت خواهد کرد که شعر و ترانه هایی کی موندگار خواهد شد این هم ایمیل و همراه بنده برای دوستانی که دوست دارند پیام بذارند و یا با اینجانب تماس داشته باشند