غروبا

غروبا دلم میگیره
داغ قلبم تازه میشه
رفتنت یادم میوفته
غصه بی اندازه میشه

غروبا میشکنه بغضم
بدجوری غصم میگیره
دست من نیست فکر وذکرم
بی خودی سمت تو میره

میشینم یه گوشه دنج
روی عکسات اشک میریزم
خیره میشم به نگاهت
هی بهت میگم عزیزم

غم رفتن تو داره
بدجوری میره رو مودم
کاش اصن دوست نداشتم
کاشکی عاشقت نبودم

حال وروزم بی تو خوش نیس
طاقت دوری ندارم
پشت این چهره ی آروم
من یه دنیا بی قرارم

هیچی از دلم نمونده
بس که واست غصه خوردم
میرسه یه روز به گوشت
که چه مظلومانه مردم

نزار این واقعه ی تلخ
واسم اتفاق بیوفته
اگه باز برگردی این فکر
شایداز سرم میوفته.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: