هنر بکر خداوند

تو که عطر نم موهات
عطر شالیزار سرسبز
تو که رنگ سبز چشمات
میزنه طعنه به هر سبز

بغلم کن و ببوسم
منو تازه کن عروسم
***
بوم نقاشی دنیا
هنر بکر خداوند
لب همرنگ انارت
خالق بوسه و لبخند

هدیه ی من یه سبد عشق
قفس ما تا ابد عشق
***
تنت از جنس حریر و
مث کاشی پر نقشی
توی معدن دل من
تو یه الماس بنفشی

بغلم کن و ببوسم
منو تازه کن عروسم

هدیه ی من یه سبد عشق
قفس ما تا ابد عشق

از این نویسنده بیشتر بخوانید: