دنبال من نگرد

دنبال من نگرد تو این هوای سرد

عاشقی بسه ته نباید گریه کرد

روزای خوبمون ببین چه زود گذشت

تو اونو خواستی و اونم که بر نگشت

دنبال من نگرد رویا تو پس بگیر

این قاب خالی و با عشق دس بگیر

دنبال من نگرد دس رو دلم نزار

بزار تموم شه عشق از درد روزگار

با رفتن منم عشقه تو کم نشد

رویای بودنم با صبر هم نشد

تو منتظر نشستی ردی ازم بگیری

گفتی که عاشق هستم حتی از عشق اسیری

دنبال من نگرد رویا تو پس بگیر

این قاب خالی و با عشق دس بگیر

دنبال من نگرد دس رو دلم نزار

بزار تموم شه عشق از درد روزگار

https://www.academytaraneh.com/103168کپی شد!
671
۸
۲