همیشه سخت آسون باش

به کوک ِساعت ِدینی
نباید صبح عادت کرد
نباید چار پا مثه
قلندرها عبادت کرد

همیشه سخت آسون باش

به جای رد شدن از در
تو سوراخ کلید رد شو
به جای گم شدن تو حَد
تو بی اندازه بی حَد شو

همیشه سخت آسون باش

کلاه ِآبی ِخط ِتماشایی
فقط تو چشم تو قابه
به رویا پا به رقصان باش
که ارباب فلک خوابه

همیشه سخت آسون باش
همیشه دور تر از ساحل
شنا کن پل شو تا تقدیر
تو باشی و هر بار دل

از این نویسنده بیشتر بخوانید: