بهار بی تو

تو نیستی اما آرومم
تو چشم مردم دنیا
کسی اما نمی دونه
چه داغونم تو این روزا
کسی جز تو نمی دونه
چقد این روزا آشفتم
ته این زندگی اینجاست
ببین من کی بهت گفتم
چرا نیستی دیگه پیشم؟
چرا از دست من رفتی؟
چرا اینو نفهمیدم
که بی من سخت خوشبختی
بهار اومد ببین اما
گلای خونه پژمردن
یکی تو ذهن من میگه
اونا هم مثل من مردن
تو رفتی اما یک چیزی
ازت تو خونه جا مونده
بیین یادت هنوز اینجاست
همون قلبم رو سوزونده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: