بیا دس به دس بشیم…

m.damizadeh:
“بیا دَس به دَس بشیم”

درختا نفس می‌کِشَن/ زمین زنده می‌شه باز
با حفظِ محیطِ زیست/ تو آینده رُ بساز

اگه سبز باشه زمین/ اگه پاک باشه هوا
می‌شینه گلِ خنده هم/ رو لبایِ بچه‌ها

بیا رنگِ سبزُ بپاش/ درختا رُ نقاشی کن
با رودخونه‌هایِ پاک/ گُلا رُ آب‌پاشی کن

تو جنگل قدم بزن/ به فکرِ حیوونا باش
واسه ی گنجیشکا هم/ یه کمی دونه بپاش

باید دَس به دَس بِشیم/ تو حفظِ محیطِ زیست
که این نعمتِ خداس/ که این هدیه‌ی زندگیست

زمین خونه‌ی منه/ زمین خونه‌ی شماس
بیا دَس به دَس بشیم/زمین سهمِ بچه‌هاس.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

720
۳
۱
۱