بی تو اما ساده نیست…

ردشدن از خاطراتِ تو نه تنها ساده نیست
زندگی بی هم برای هردوی ما ساده نیست

***
باور اینکه نماندی با من و من بعدِ تو
جا بمانم با غروری بی سر و پا ساده نیست

***
از خودت اصلا شده پرسیده باشی حالمو؟
خیلی ممنون!میگـْذرانم بی تو اما ساده نیست

***
تو چه سودی بردی از درهم شکستن های من؟!
هی فرار از این همه چون و چراها ساده نیست

***
رفته ای و من کنارِ قابِ عکسی خالی ام
این برای قامـتِ دیـوار حتی ساده نیست

***
با دلم خوب تا نکردی ، خوب میدانم ولی
قیدِ عشقت را زدن دیر است حالا ساده نیست

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

939
۱۴
۳