غم نبودنت

هواتو کرده این دلم ، بازم تو رو کم میاره
نشستم اینجا رو به ماه ، درست کنار پنجره
همش به این فکر می کنم چرا تو نیستی پیش من
بازم دلم جواب میده خب دیگه دوست نداره
چقد واسم سخت شده که دیگه بهت فک نکنم
آخه همه چی این روزا تو رو به یادم میاره
آخ که چقد گریه می خوام دلم داره دق می کنه
کاشکی چشات اینجا می بود تا منو آروم بکنه
دیگه واسم عادی شده نبودنت کنار من
با این غمم کنار میام اینم یکی روی همه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102747کپی شد!
689
۲