بهتر از تو

“بهتر از تو برای من مرگه
زندگی با تو رنگ و بو داره
هر کسی هم به جای من باشه
لمس دستاتو آرزو داره” ؟

لمس دستت یه عمریه بانو
آرزومه ، فدای چشمونت
ای فدای لب پر از تلخیت
می کنم زندگی مو قربونت

اون لب تلخِ مثل مِی سرخت
کرده دنیا رو مست و دیوونه
هرکی یک بار مست اون لب شد
تا ته دنیا زار و حیرونه

تا ته دنیا تا دم مردن
عاشقای تو مست موهاتن
مست مو، مست لب، پریشونِ
فهم معنیّ ِ آرزوهاتن

آرزوهای خوشگلت بانو
مثل اون دختر دبستانی
هرکدومش برا خودش داره
راز و رمزی عجیب و شیطانی

بند آخر بذار یه بارم من
شاعر شعر آرزو باشم
یا بذار که یه لحظه از عمرم
با چشای تو روبرو باشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: