صفحه شطرنج

«صفحه شطرنج»

شاه بانوی صفحه ی شطرنج
کهنه سرباز خسته ای پیرم
دوس دارم وزیر تو باشم
تا ته خط قدم قدم می رم

رخ نشونم بده که می دونی
من یه عمره اسیر چشماتم
کیش دادن نداره وقتی که
با خم ابروهای تو ماتم
صفحه ی زندگی یه شطرنجه
با تو خونه م سفید می مونه
بی تو حرفی برای گفتن نیست
اینو هر عاشقی که می دونه

کهنه سرباز خسته ام اما
با تو هر لحظه تازه تر می شم
مادر بچه های من باشی
من برای اونا پدر می شما

«علیرضا پاکروان» @alirezapakravan2
آنچه از من می ماند
https://telegram.me/alirezapakravn

https://www.academytaraneh.com/102672کپی شد!
638
۱
۲