رویای زیبای من

زیبا ترین رویای من بودی

تو خواب کابوسای این دنیا

آرامشم بودی تو این شبها

بین تموم این شلوغیها

من عشقو باور کردم از وقتی

پاتو گذاشتی توی این رویا

دنیای تلخی بود قبل از تو

با تو شرو شد زندگیم اینجا

با تو جهان من چه آرومه

عاشق ترین مجنون این روزام

حتی اگه لیلی نشی بازم

فرهادتم شیرین ترین رویام

دنیای من عشق تو، بی تو

ویرونه ای تاریک و خاموشم

تا تو کنارم هستی من خوبم

بازه همیشه واست اغوشم

با تو دیگه ترسی نمیمونه

من رو به عشق تو سرازیرم

تردیدی نیست توی جهان ما

وقتی که بی عشق تو میمیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

811
۸
۲