چون یه بار…

دست من بود اگه دنیا
همشو به تو میدادم
تو که خوشحالی عزیزم
منم اون لحظه چه شادم…

دست من بود اگه دنیا
هر چی میگفتی همون بود
دریا طوفانی نمیشد
ماه همش تو اسمون بود…

دست من بود اگه دنیا
جای تو خودم‌ میمردم
جای تو گریه میکردم
جای تو غصه میخوردم…

قفسا رو میسوزوندم
که پرنده ها نمیرن
چون یه بار ازت شنیدم
حقشون نیست که اسیرن…

ماهیای توی تنگ و
هدیه میدادم به دریا
کویرای رو زمینو
اشتی میدادم با ابرا….

چون یه بار ازت شنیدم
با اینا دلت میگیره
تو که این جوریه حالت
حس زندگیم میمیره…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: