دیره…

یه زمانی شاید
ولی حالا دیره
نمیخوام برگردی
گریه بی تاثیره…

کاشکی این احساسو
قبل رفتن داشتی
این همه اصرارو
کاشکی قبلا داشتی…

حال امروزت رو
خیلی خوب میفهمم
خیلی خوب میفهمی
که چرا بی رحمم…

خیلی وقتا دیره
واقعا خیلی دیر
خودتو راضی کن
مث من با تقدیر…

تو هم این اشکاتو
از همه پنهون کن
فکر برگشتن رو
از سرت بیرون کن…

من دیگه هیچ حسی
از تو تو قلبم نیست
کاری با من کردی
اسمتم یادم نیست…

با خودت چی گفتی
وقتی که میرفتی
نکنه فکرکردی
پیش اون خوشبختی…

چی تو گوشت میخوند
که تو رو راضی کرد
که دلت با قلبم
این جوری بازی کرد..

یه زمانی شاید
ولی حالا دیره
نمیخوام برگردی
گریه بی تاثیره…….

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102499کپی شد!
611
۱۱
۳