دنیا برام…

#ترانه…

دنیا برام جهنمه عذابه
دیگه نفسهام نمیخوام گل کنه
مثل دماوندی شدم که هرروز
مجبوره تهرانو تحمل کنه

درد ینی بجای خودنویست
سیگارو قرصاته که مصرف شده
قلبتم از یه خط ممتد پره
زندگیت از بس که مزخرف شده

بجای کوه خنجره مونده پشتم
برام همیشه این زمونه گرگه
دیوار دردامو کی دیده اصلا
کی گفته که دیوار چین بزرگه؟؟

عذابه وقتی بعده عاشق شدن
ببینی عشقت رو نداری و بعد…
دلت میخواد یک شبو قبل خوابت
شیر اجاق و وا بزاری و بعد…

ب حجم این جهان تووسینم غمه
تمام من خلاصه میشه توو درد
مردی که در حسرت آرامشه
تسکینشو تووقرصا پیدا نکرد

شعر و ترانه پای دود سیگار
بی تو فقط خیال تو با منه
نیستی ولی تا ته این را(ه) بدون
قده یه تاریکی برام روشنه!

دنیای من جهنمه عزیزم
منکه نمیخوام نفسام گل کنه
خودت بگو چجوری این دماوند
هوای تهرانو تحمل کنه؟؟

درسته مرد همیشه مثه کوهه
درسته به غرورش عادت داره
ولی تواین زندگیه لعنتی
فقط تا یه جاییو طاقت داره

#محمد امینی

https://www.academytaraneh.com/102493کپی شد!
851
۲
۲