زندگی بی تو

میشه بی تو زندگی کرد اما با چشایی غمگین

با لبایی بی ترانه با سکوتی سرد و سنگین

میشه بی تو زندگی کرد تو شبایی بی ستاره

با شکستن دلی که هنوزم تو رو دوست داره

میشه بی تو زندگی کرد مثه ماهی توی خشکی

میشه بی زندگی کرد اما با شاید و کاشکی

میشه بی تو زندگی کرد یه درخت بدون ریشه

مثه هر روز بی تفاوت مثه هر روز و همیشه

میشه بی تو زندگی کرد اگه بارونی نباره

اگه هیچ کوچه ای هیچوقت تو رو یاد من نیاره

میشه بی تو زندگی کرد اگه من دیگه نباشم

بی تو رویایی ندارم که نخوام ازش جدا شم…..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: