کجا برم بهتر از اینجا ؟!

صبح اومده با یه بغل نور /

خورشید می ده سلامی از دور /

 

کبوترا چه پاک و آروم /

پرستوها چه شاد و مظلوم /

 

میون صحن، بِینِ رَواق (هـ)ـا /

کاشی کاری ، آینه سرا ها /

 

نسیم صبح و نور امّید /

از کودکی در من درخشید /

 

این دل دخیلِ پنجره ها /

نقاره خواهِ معجزه ها /

 

آوا ، صلا ، حضور و نجوا /

کجا برم بهتر از اینجا ؟! /

 

چه کرده ای با من ، تو مولا ؟! /

فدای تو ؛رضا( ع )ی زهرا!(س) /

 

تو مهربون سروَر و آقا /

کجا برم بهتر از اینجا ؟! /

 

#فرزاد_جهانبانی

۳۱فروردین ماه۱۳۹۵

ویرایش۸اردیبهشت۹۵

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: