شبیه خودت….

شبیه خودت……

باهام درد و دل کن، شبیه خودت

شبیه همونی که میخواستم

نمیخوام یجوری بشی که بگم

پشیمونم اما، خودم خواستم

 

نمیخوام بری گوشه ای کز کنی

به این، توو  خودت بودن عادت کنم

نمیخوام که احساسمون کم بشه

به عشق دوتامون خیانت کنم

 

بذار حرفهامو،  بهت رک بگم

نمیخوام خیالت مکدر بشه

نباید که اوضاع این زندگی

ازینی که هس، خیلی بدتر بشه

 

باهام درد و دل کن شبیه خودت

شبیه همونی که میشناختم

همونکه یه جایی تو قلبم براش

یه تندیس زیبا ازش ساختم

 

بیا ،زندگی رو به بازی نگیر

به حرفای من هم ، کمی گوش کن

خودت گفتی گاهی توی زندگی

یه چیزایی رو، زود فراموش کن

 

باهام درد و دل کن شبیه خودت

بازم دستهامون به هم ، بند شه

باید روزی صد بار عاشق بشی

که تلخی ، مبدل به لبخند شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

547
۵
۱