جنون جاری اتفاق

تو این شبای پاپتی/ کفش ِ ستاره رو بپوش

لبای این ترانه رو    /  تو خلوت واژه بنوش

عادت بده دست من و/ به آیه های دامنت

سوره به سوره گم شدن/تو هر خدای پیرهنت

عذاب شیرین تنت/ تو برزخ یکی شدن

نور و صدا و حرکتِ / سناریوی تو ومن

قلندر سایه به دوش/ من از تبارِ آتشم

شعله به شعله با توام/ بی تو نفس نمی کشم

سنگ صبور واژه ها/ غزل نشین بوسه گرد

هم سخن سکوتت ام/ تو غربت این شب سرد

عطر بهانه های خوب/ تو خواب خیس گم شدن

لمس زمینی بهشت/ باور بی ریای من

با تو کنار لحظه ها/ آینه پوش ابری ام

تو شط شیرین نگات/ بوسه به بوسه ، جاری ام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102300کپی شد!
643
۴
۲