غریبه

غـــریبه اونـــی که الان

گرفـــته دستای تو رو

یه روزی بود بهم میگفت

بی هوا از پیشم نـــرو

*****

بهش بـــگو یادش میاد

روزی که تازه دیــــدمش

گلی که خیلی دوس (ت) داره

به یاد اون خریــــدمش

*****

هر چی بهش گفتــم نرو

صدام به گوشش نرسید

سرش سلامت که چشاش

این عشق پاکـمو ندیــــد

*****

بهش بگو خوب می دونم

چیزی ازم نمــــونده یادش

غـــریبه عاشقش بمــــون

شاید تو رو بیشتر میخوادش

*****

حالا که زندگیش شدی

خیلی هواشو داشته باش

جز تو کسی رو نــــداره

بمون همیشه پا به پاش

*****

هر چی بهش گفتــم نرو

صــــدام به گوشش نرسید

سرش سلامت که چشاش

این عشق پاکـــمو نـــدید

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102227کپی شد!
769
۸
۴