خدا

خدا واسم دنیای تو
یه قایق کاغذیه
آره یه روز تموم میشه
یه امتحان یه بازیه
با گریه اومدم تو این
دنیا ی خیلی بی وفا
می خوام که با خنده برم
دنیا نکن به من جفا
خدا نه عاشقم بکن
نه عاشقم بشه کسی
دست منو محکم بگیر
اگه برام دلواپسی
توی دلای آدما
جا واسه مهربونی نیست
هرکی به فکر خودشه
دیگه یه هم زبونی نیست
نزار فراموشت کنم
حتی واسه یه ثانیه
دنیا پر از بدی شده
منو نزار تو حاشیه.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102208کپی شد!
947
۱۲